ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH – TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP

“Tư vấn và cung cấp Sản Phẩm chất lượng cao nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cho mọi Khách hàng là tiêu chí cốt lõi trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của Chúng tôi.”

Director
Phạm Hồng Trung

lĩnh vực hoạt động

Máy phát điện Cummins

Máy nén khí Power System

Xây dựng công nghiệp

Hệ thống điện công nghiệp